Gedaan met laden. U bevindt zich op: SDG wegwijzer. Sustainable development goals. Vlaanderen verduurzamen met de agenda 2030 van de Verenigde Naties

SDG wegwijzer. Sustainable development goals. Vlaanderen verduurzamen met de agenda 2030 van de Verenigde Naties

Leidraad
september 2021
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
De SDG’s brengen de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling in beeld. Naast de ecologische, sociale en economische dimensie, is ook het aangaan van partnerschappen en het bewerkstellingen van vrede en correcte instellingen noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken. De Verenigde Naties vragen de lidstaten om de SDG’s te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in hun beleid. Het resultaat daarvan voor Vlaanderen is Vizier 2030. Vizier 2030 geeft met 53 doelstellingen richting aan het Vlaams beleid.
Publicatiedatum
September 2021
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Toekomstvisie