Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sedimentatie Overloop Valkenisse. Sedimentatie ter hoogte van de Overloop van Valkenisse

Sedimentatie Overloop Valkenisse. Sedimentatie ter hoogte van de Overloop van Valkenisse

In het kader van de onderhoudsbaggerwerken van de hoofdvaargeul op de Westerschelde wordt in de periode 2019-2022 een aandacht wekkende toename vastgesteld van de baggeractiviteiten ter hoogte van de Overloop van Valkenisse. In dit rapport worden de sedimentatiepatronen tijdens een aantal baggervrije periodes geëvalueerd, met als doel om inzicht te krijgen in eventuele wijzigingen of trends in de natuurlijke sedimentdynamiek en morfologische processen in de zone Overloop van Valkenisse. De methodiek maakt gebruik van de beschikbare multibeam-echosounder peilingen, voor het berekenen van gemiddelde sedimentatiesnelheden in de baggervrije periodes. Op basis van sedimentatie-erosiekaarten worden deelzones afgebakend, waarbinnen de evolutie van de sedimentatiesnelheid in de periode 2019-2022 wordt opgevolgd. De voornaamste sedimentatiezones situeren zich langs de noordelijke rand van de vaargeul (1a en 1b). Hoewel de gevonden trends niet significant zijn, sluiten de resultaten ook niet uit dat de natuurlijke sedimentatie in zone 1a en 1b is toegenomen. Dit kan een verklaring vormen voor de toegenomen baggeractiviteit. Verder onderzoek is noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan de toekomstige bagger en stortstrategie.
Publicatiedatum
Juli 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Brackx, M., Meire, D., Plancke, Y.
Reeks
WL Rapporten 22_097_1