In het kader van de opmaak van de sedimentbalans voor de Zeeschelde, worden de verschillende sinks en sources van sediment onderzocht. Eén van deze sinks is het transport van sediment door de sluizen richting de dokken. Dit transport vindt plaats door verschillende aandrijvende processen, waarvan de densiteitsstroming doorheen de saskolk de belangrijkste is. Ter voorbereiding van een in situ meetcampagne, werden verschillende meettoestellen in gecontroleerde omstandigheden getest. Hiervoor werden stapsgewijs watermengsels met een toenemend zoutgehalte aangemaakt. De verschillende toestellen registreerden gelijktijdig hun meetwaarde (specifieke conductiviteit of reële conductiviteit en temperatuur) en deze werd vergeleken met de conductiviteit gemeten met behulp van de ionenchromatograaf (referentie). De resultaten geven aan dat er weinig verschil zit tussen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verschillende instrumenten (CTD’s, SODAQ, RBR en YSI), wanneer vergeleken met de resultaten uit de ionenchromatograaf. De CTD’s lijken iets gevoeliger voor saliniteitsveranderingen in de tijd waardoor de meetwaarde soms iets doorschiet. De SODAQ geeft een iets groter verschil ten opzichte van de ionenchromatograaf bij lagere saliniteitswaarden.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
S.J. Kaptein, S. Claeys, Y. Plancke
Reeks
WL rapporten 19_076_8