De transitie naar duurzamere economie brengt voor de traditionele energie-intensieve industrie (chemie, primaire metalen, rubber & plastic, petrochemie) heel wat uitdagingen met zich mee. Een belangrijke randvoorwaarde om tot een succesvolle transitie te komen is het verzekeren van de vereiste competenties die gepaard gaan met nieuwe productiemethodes en nieuwe toepassingen. De studie brengt de uitdagingen op het vlak van de skills in kaart tot 2035, als basis voor een roadmap waaraan alle belanghebbenden op het terrein kunnen deelnemen: werknemers, werkgevers, opleidingsinstituten, VDAB en het onderwijs.
Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Duurzame economie , Klimaat
Auteur(s)
Roland Berger