Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten en het personeel van de parketten en rechtbanken moeten er dus over waken dat u de nodige informatie krijgt en dat u indien nodig wordt doorverwezen naar de gespecialiseerde diensten. In de folder vindt u informatie over de procedure en de ondersteuning die justitieassistenten kunnen bieden.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Februari 2020
Publicatietype Folder
Thema's Welzijn en justitie