Voormalig Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Bert Anciaux stelde op 17 september 2008 ‘Smaakmaker’ voor in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Deze beleids- en actienota over cultuureducatie voor smakers en makers binnen het Vlaams cultuur- en jeugdbeleid is een hanteerbaar referentiekader, een degelijk overzicht van de inspanningen die momenteel worden geleverd en een aantal concrete actiepunten voor de toekomst. Cultuureducatie sluit aan bij het participatiebeleid dat accenten legt zowel op het deelhebben (makers) als deelnemen (smakers).
Publicatiedatum
September 2008
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Cultuur, jeugd, sport, media en toerisme