Sociale of maatschappelijke auditing is een methodiek waarbij de sociaal-ethische prestaties van een bedrijf in kaart worden gebracht. De maatschappelijke impact van een bedrijf wordt eëvalueerd, gerapporteerd en bijgestuurd in functie van de doelstellingen die op dit vlak worden geformuleerd in samenwerking met de ‘stakeholders’ van het bedrijf. Stakeholders zijn alle personen of groepen die een belang hebben in de onderneming, die er een invloed op kunnen uitoefenen of die er de invloed van ondergaan. Het voorliggende onderzoeksrapport vertrekt vanuit een aantal premissen. Sociale auditing wordt opgevat als een kernelement van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Tell me’ en ‘Show me’ zullen altijd een voorwaarde blijven om sociaal-ethische inspanningen van bedrijven geloofwaardigheid te verlenen. Het instrumentarium is ook een faciliterende manier om het MVO ‘verkocht’ te krijgen binnen bedrijven.
Publicatiedatum
Februari 2004
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Duurzame tewerkstelling
Auteur(s)
HIVA - Ethibel vzw / Katrien Meireman, Rita Sepelie, Sophie Spillemaeckers, Jan Vandenhove, Guy Van Gyes
Reeks
WSE-onderzoeksrapporten