Gedaan met laden. U bevindt zich op: Socio-economische gevolgen van de verschillende huisvestingssystemen in de leghennenhouderij

Socio-economische gevolgen van de verschillende huisvestingssystemen in de leghennenhouderij

In studie, in opdracht van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van het Departe-ment Landbouw en Visserij, wordt gezocht naar de economische gevolgen van verschillende huisvestingssystemen in de leghennenhouderij. Vanaf 1 januari 2012 verbiedt een Europese Richtlijn het houden van legkippen in niet-aangepaste kooien zodat het noodzakelijk wordt om de alternatieven voor de huisvesting van de leghennen ook op socio-economisch vlak te bestuderen. Op basis van een literatuurstudie en een enquête bij een beperkt aantal leghennenhouders, werd een objectief wetenschappelijke vergelijking gemaakt tussen de verschillende huisvestingssystemen voor wat betreft de bedrijfstechnische, de socio-technische en socio-economische aspecten. Voor de bedrijfstechnische aspecten werd gevonden dat de productieresultaten in verrijkte kooien beter zijn dan in de alternatieve huisvestingssystemen. Voor wat betreft de socio-technische aspecten zijn de verrijkte kooien beter op het vlak van arbeid, hygiëne en management. Bij de socio-economische aspecten valt vooral op dat verrijkte kooien een betere rendabiliteit behalen dan de alternatieve systemen.
Publicatiedatum
April 2007
Publicatietype
Studie
Thema's
Dieren
Auteur(s)
Dakerlia Claeys, Dirk Van Lierde, Johan Zoons, Bas Rodenburg, Frank Tuyttens
Reeks
ILVO mededeling nr. 20