Het doel van het soortbeschermingsprogramma is om de Heivlinder in Vlaanderen duurzaam te herstellen en te behouden. De klemtoon ligt op de huidige en toekomstige verspreiding in de Kempen.
Publicatiedatum
December 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Reeks
Soortenbeschermingsprogramma