Het soortenbeschermingsprogramma werd opgesteld om het soortherstel van de Europese hamster in Vlaanderen te begeleiden. De hamster is een uiterst zeldzaam knaagdier dat in Vlaanderen het voorbije decennium nog slechts in enkele akkergebieden in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg werd aangetroffen. Het soortenbeschermingsprogramma zal ertoe bijdragen om het Europese Natuurdoel voor de hamster in Vlaanderen te behalen.
Publicatiedatum December 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Natuur en bos
Reeks Soortbeschermingsprogramma