Het doel van het soortenbeschermingsprogramma is om roerdomp in Vlaanderen duurzaam te herstellen en te behouden. De roerdomp is één van de meest karakteristieke moerasvogels die in Vlaanderen voorkomen.
Publicatiedatum
December 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Reeks
Soortenbeschermingsprogramma's