Op vraag van de Sectorraad Media van de SARC en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media voerden de onderzoekscentra iMinds-SMIT (Vrije Universiteit Brussel) en iMinds-MICT (Universiteit Gent) een stakeholderbevraging uit naar de toekomstige plaats en rol van de publieke omroep in Vlaanderen. De studie omvat een brede bevraging van stakeholders door middel van een online consultatie, aangevuld met een reeks interviews en rondetafelgesprekken. De stakeholderbevraging garandeert een relevante dekking van alle types stakeholders van de VRT en heeft zowel aandacht voor standpunten van particuliere omroepen en uitgevers, als de culturele sector, het brede middenveld, onderwijs en de politieke partijen.
Publicatiedatum
Mei 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Media
Auteur(s)
J. Loisen, T. Raats, T. Evens, A. Vanhaeght, S. Ruelens