Om tegen 2020 de basis te leggen voor een circulaire economie zet het Vlaams Materialenprogramma in op het sluiten van materiaalkringlopen in vier economische clusters en op het tot stand brengen van de juiste randvoorwaarden. Het rapport geeft een stand van zaken van de uitvoering van Agenda2020 en toont aan hoe de partners van het Vlaams Materialenprogramma meebouwen aan oplossingen voor een wereld in verandering.
Publicatiedatum
December 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Afval , Duurzame economie