Het rapport gaat in op de discussie over de voor- en nadelen van 2 centrale maatstaven die in België en de Europese Unie worden gebruikt voor het opvolgen van (de evolutie van) de arbeidsmarktparticipatie van de bevolking: de werkzaamheidsgraad van de bevolking van 20 tot 64 jaar en de werkloosheidsgraad van de bevolking van 15 tot 64 jaar. Daarnaast worden enkele mogelijke verruimingen van de leeftijdsgrenzen voor de werkzaamheidsgraad onderzocht. De werkzaamheidsgraad voor de bevolking van 20 tot 64 jaar wordt vergeleken met de werkzaamheidsgraad van de bevolking van 20 tot 67 jaar, 15 tot 64 jaar en van 15 tot 67 jaar. In het verlengde daarvan worden ten slotte enkele alternatieve maatstaven voor de werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad voorgesteld.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt
Auteur(s)
Walter Van Dongen
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2023/2