Het rapport gaat over het belang van de uitvoer voor de Vlaamse economie. De uitvoer is immers een belangrijke hoeksteen van de welvaart in Vlaanderen. Het is daarom interessant om te weten hoeveel bruto toegevoegde waarde en hoeveel werkgelegenheid de uitvoer van Vlaamse goederen en diensten oplevert. Eerst komt aan bod wat juist onder uitvoer verstaan wordt. Het gaat om de uitvoer zoals in de definitie van de nationale rekeningen, met name het Europees stelsel van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Het rapport legt de verschillen uit met het oudere ESR 95 en met de handelsstatistieken van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Daarna wordt gefocust op de omvang van de uitvoer volgens de traditionele regionale rekeningen van het ESR 2010. Het gaat om de bedragen van goederen en diensten naar bedrijfstak. De totale uitvoer van goederen en diensten kwam in 2019 op 273 miljard euro. Daarmee lag de uitvoerratio in 2019 op 98%. De uitvoerratio is de verhouding van de uitvoer tegenover het bruto binnenlands product (bbp).
Publicatiedatum
April 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Economisch beleid , Export , Statistieken
Auteur(s)
Thierry Vergeynst
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2021/3