Gedaan met laden. U bevindt zich op: Statistiekontwikkeling. Geïntegreerde databestanden over fiscale inkomens: methodologische toelichting en inhoudelijke verkenning

Statistiekontwikkeling. Geïntegreerde databestanden over fiscale inkomens: methodologische toelichting en inhoudelijke verkenning

Rapport
december 2022
Statistiek Vlaanderen
Het rapport geeft methodologische en inhoudelijke toelichting bij de inhoud en mogelijkheden van geïntegreerde databestanden over fiscale inkomens in België die door Statistiek Vlaanderen werden aangemaakt. Die bestanden zijn gebaseerd op de IPCAL-bestanden die door het Belgische statistiekbureau Statbel werden geleverd. Ze bevatten fiscale gegevens van de inwoners van België die een aangifte voor de personenbelastingen hebben ingediend. De IPCAL-gegevens werden gekoppeld aan bevolkingsgegevens van de wettelijke bevolking van België, afkomstig uit de DEMOBEL-bestanden. Dat maakt een veel ruimere analyse van de fiscale gegevens mogelijk dan alleen met de IPCAL-gegevens het geval is. De koppeling van de IPCAL- en DEMOBEL-bestanden zorgt ervoor dat de volledige wettelijke Belgische bevolking geanalyseerd kan worden en dus niet alleen zij die een aangifte doen bij de personenbelastingen. Naast de koppeling met de demografische gegevens wordt ook een koppeling gemaakt met de onderwijsgegevens van de Belgische bevolking, hierna ONDERWIJS-bestanden genoemd. Ook die bestanden werden geleverd door Statbel. Door die koppeling kunnen ook de onderwijsgegevens worden opgenomen in de analyses. Uitgaande van de mogelijkheden en beperkingen van de IPCAL-, DEMOBEL- en ONDERWIJS-bestanden, wordt de meerwaarde en het proces toegelicht van de koppeling en verwerking ervan tot geïntegreerde databestanden over de fiscale inkomens die bruikbaar zijn voor statistische analyse. Daarna volgt voor het Vlaamse Gewest een inhoudelijke verkenning van enkele centrale aspecten in de databestanden: de beroepssituatie en inkomenssituatie van de totale bevolking, het netto belastbaar inkomen en de betaalde personenbelastingen van de bevolking van 18 jaar en ouder en het beschikbaar huishoudinkomen van de totale bevolking. Voor elk aspect wordt nagegaan in welke mate er verschillen optreden naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, aantal kinderen ten laste, handicap, provincie en gemeente. Ter afsluiting wordt telkens een vergelijking gemaakt met de situatie in de andere gewesten en België in zijn geheel.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Overheidsfinanciën , Statistieken
Auteur(s)
Walter Van Dongen
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2022/7