Gedaan met laden. U bevindt zich op: STEM-agenda 2030. Advies SERV

STEM-agenda 2030. Advies SERV

Beleidsadvies
september 2021
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Met de STEM-agenda 2030 wil de Vlaamse overheid onder meer de STEM-tekorten wegwerken. De agenda bevat volgens de SERV heel wat positieve voornemens. Zo is het goed dat de agenda niet enkel oog heeft voor de opleiding van jongeren maar ook rekening houdt met STEM-loopbanen en met STEM-geletterdheid in de hele samenleving. De Vlaamse sociale partners vinden echter dat de agenda in zijn huidige vorm structuur mist en verder moet worden uitgewerkt. Gezien de omvang van de vraag en de urgentie, bijvoorbeeld voor de vele ondernemingen op zoek naar STEM-profielen, moet de STEM-Agenda 2030 een kompas zijn en richting geven. De agenda moet concretere doelen naar voor schuiven, waar iedereen die zich inzet voor STEM zich achter kan scharen. Eén daarvan is het verhogen van de in- en uitstroom in beroepsgerichte en technische STEM-opleidingen en in STEM-functies. Die cijfers blijven voor de SERV immers problematisch. Een ander doel dat onderbelicht blijft in de agenda, is levenslang leren aantrekkelijker maken via een breed en flexibel opleidingsaanbod in STEM. We moeten ook goed opvolgen of acties voldoende impact hebben. De SERV benadrukt ook dat het STEM-beleid niet op zichzelf mag staan en andere noden, zoals de personeelstekorten in de zorg en het (STEM-)onderwijs, niet uit het oog mag verliezen.
Publicatiedatum
September 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijs en vorming , Secundair onderwijs , Loopbaan