Het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering voorziet dat de doelstellingen van het STEM-actieplan worden opgevolgd aan de hand van een aantal indicatoren. Hiervoor werd de STEM-monitor ontwikkeld. De STEM-monitor geeft inzicht in evoluties van relevante STEM–indicatoren zoals instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens van leerlingen in het secundair onderwijs, cursisten volwassenenonderwijs en studenten hoger onderwijs. De STEM-monitor bevat als bijlage de data provinciale monitor.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Hoger onderwijs , Onderwijsbeleid en -regelgeving , Secundair onderwijs

Vorige edities