Eind 2013 riep Vlaams minister Joke Schauvliege de interdisciplinaire overleggroep ‘Stilte en Rust’ (STeRio) in het leven om het groeiende aantal lokale en bovenlokale initiatieven rond stilte, rust en ruimte in Vlaanderen te stimuleren en te begeleiden. Het STeRIO-netwerk maakte in 2016 dit rapport met aanbevelingen voor beleidsmakers over hoe een werking rond stilte, rust en ruimte concreet kan worden omgezet, met aandacht voor ruimtelijke inrichtingsaspecten.
Publicatiedatum
Oktober 2016
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Natuur en milieu , Omgeving , Overheid , Vlaanderen
Auteur(s)
IPO - Interbestuurlijk Plattelandsoverleg