Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stortstrategie Westerschelde. Deelrapport 1. Advies stortingen Diepe Put van Hansweert

Stortstrategie Westerschelde. Deelrapport 1. Advies stortingen Diepe Put van Hansweert

In de eerste jaarhelft van 2022 werd ter hoogte van de stortzone DPHW ongeveer de helft van de jaarlijks beschikbare stortruimte gebruikt. In voorliggende rapport wordt, op basis van de multicriteria analyse die een geschiktheid geeft voor de individuele stortvakken, een voorstel gedaan van de stortvakken om de resterende stortruimte voor 2022 te gebruiken. De voorgestelde stortvakken liggen in het opwaartse deel van de stortzone DPHW en hebben een betere score volgens de multicriteria analyse. De vakken werden in het verleden nog niet ingezet voor het terugstorten van baggerspecie. De beschikbare ruimte in deze vakken, berekend uit de hypsometrie op basis van een recente peiling, is ruim voldoende om de resterende stortcapaciteit te benutten. Tevens wordt in dit rapport een advies geformuleerd voor de stort- en monitoringstrategie om de stortingen uit te voeren en op te volgen.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, M. Brackx, G. Vos
Reeks
WL Rapporten 22_052_1