Gedaan met laden. U bevindt zich op: Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend

Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend

Studie
mei 2015
Kinderrechtencommissariaat
Hoe ga je om met situaties die uit de hand lopen? De vraag leeft bij leerkrachten en directies van basis- en secundaire scholen, en bij leerlingen en ouders. Het liefst van al willen ze die situaties voorkomen. Dit dossier schetst het wettelijke kader van sanctioneren op school: wat mag en wat mag niet? We reiken inspirerende praktijkvoorbeelden aan. Vertrekkend van de klachten die binnenkomen bij de Klachtenlijn, verkennen we de grenzen van sanctioneren. Soms blijven kansen onderbenut en is uitsluiting een te snelle weg. We moeten er alles aan doen om iedereen aan boord te houden. Aandacht voor sancties moet samengaan met aandacht voor zorg op school. Dit dossier vraagt daarom ook aandacht voor de integriteit van de leerling, voor participatie en voor de schoolinfrastructuur.
Publicatiedatum
Mei 2015
Publicatietype
Studie
Thema's
Basisonderwijs , Buitengewoon onderwijs , CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding , Deeltijds kunstonderwijs , Gelijke kansen in het onderwijs , Leerlingen, studenten en ouders , Onderwijsbeleid en -regelgeving , Onderwijsinspectie , Secundair onderwijs
Doelgroep
Jongeren, Leerkrachten, Ouders met jonge kinderen, Scholen