Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategisch plan bio 2023-2027. Bio van boer tot bord: 5 x 5% Vlaamse ambities op maat

Strategisch plan bio 2023-2027. Bio van boer tot bord: 5 x 5% Vlaamse ambities op maat

Beleidsdocument
maart 2023
Departement Landbouw en Visserij
De biologische landbouw vervult in Vlaanderen een voortrekkersrol bij de verdere verduurzaming van de landbouwsector. Het strategische plan bio licht de strategische doelstellingen toe voor de jaren 2023-2027. Het Vlaamse strategische plan kan niet los worden gezien van de Europese ambities. De Europese Commissie bepleit met haar ‘Farm to Fork’-strategie dat tegen 2030 op 25% van het Europese areaal biologische productie gebeurt. Ze concretiseert deze doelstelling in haar EU Organic Action Plan en vraagt ook aan de lidstaten hierop in te zetten in hun eigen actieplannen voor de biologische landbouw. Wij vertalen die ambitie op maat van Vlaanderen naar een 5 x 5%-groeistrategie, in lijn met de ideeën die de sector zelf in de zomer van 2022 naar voren schoof. Om deze ambitie te verwezenlijken zet het nieuwe strategische plan volop in op het stimuleren van de vraag naar biologische producten. Alleen streven naar een toename van het bio-areaal en het bio-aanbod zonder dat de consument volgt, zou immers nefast zijn voor de biologische landbouwer en bij uitbreiding voor de hele bioketen.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Biologische landbouw , Landbouw- en visserijbeleid