De stroomatlas presenteert per halfuur de vloed- en ebstromingen in de Zeeschelde voor een typisch springtij, gemiddeld tij en doodtij. De dieptegemiddelde stroomsnelheden zijn aangegeven in m/s, aan de hand van geschaalde pijltjes die zowel stroomsnelheid als –richting aangeven. De stroomsnelheden werden berekend met het SCALDIS-model dat in het bijhorende technisch rapport wordt beschreven.

Publicatiedatum Juni 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s) K. Chu, J. Vanlede, J. Verwilligen, F. Mostaert
Reeks WL rapporten