Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stroomatlas Zeeschelde. Vakken Prospolder – Boudewijnsluis; Boudewijnsluis – Antwerpen; Antwerpen – Hoboken; Hoboken – Wintam

Stroomatlas Zeeschelde. Vakken Prospolder – Boudewijnsluis; Boudewijnsluis – Antwerpen; Antwerpen – Hoboken; Hoboken – Wintam

De stroomatlas presenteert per halfuur de vloed- en ebstromingen in de Zeeschelde voor een typisch springtij, gemiddeld tij en doodtij. De dieptegemiddelde stroomsnelheden zijn aangegeven in m/s, aan de hand van geschaalde pijltjes die zowel stroomsnelheid als –richting aangeven. De stroomsnelheden werden berekend met het SCALDIS-model dat in het bijhorende technisch rapport wordt beschreven.
Publicatiedatum
Augustus 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
K. Chu, J. Vanlede, J. Verwilligen, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten
Opmerking

Dit werk is een heruitgave van de publicatie oorspronkelijk uitgegeven in 2019 met WL-referentie “WL2019R18_085_1” Voor het vak “Boudewijnsluis - Antwerpen: SPRINGTIJ” (P. 175 e.v.) werden verkeerd ingebrachte figuren vervangen door de correcte figuren.