Dieselauto’s stoten veel meer roetdeeltjes uit dan benzineauto’s of lpg-wagens. Die roetdeeltjes veroorzaken fijn stof en zijn schadelijk voor de gezondheid. Roetfilters zorgen voor een afname van de schadelijke roetuitstoot. Door het plaatsen van een roetfilter levert u een belangrijke bijdrage aan uw eigen gezondheid en die van de kinderen en volwassenen uit uw omgeving. De Vlaamse overheid subsidieert de installatie van een roetfilter. De folder geeft uitleg over de voorwaarden en de aanvraagwijze.
Publicatiedatum
Juli 2010
Publicatietype
Folder
Thema's
Milieuzorg , Lucht en geluid
Doelgroep
Ruim publiek