Gedaan met laden. U bevindt zich op: SVR - Profielschets 2008 - Resoc Limburg

SVR - Profielschets 2008 - Resoc Limburg

Rapport
januari 2009
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
In een Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité (RESOC) overleggen vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, gemeentebesturen en het provinciebestuur over sociaal-economische ontwikkeling van hun streek. Alle RESOC-leden stellen daartoe een streekpact op. Om hen daarbij te ondersteunen maakte de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) in 2008 voor elk RESOC-gebied een profielschets. In deze profielschetsen wordt elk RESOC-gebied aan de hand van meer dan zeventig indicatoren gepositioneerd ten opzichte van het Vlaamse Gewest en de betrokken provincie. Tijdreeksen geven inzicht in de ontwikkelingen tijdens het laatste decennium. Bij het samenstellen van de indicatorenset is bewust geopteerd om het sociaal-economisch profiel ruim te definiëren. Zo komen in de profielschetsen naast economie en welzijn, ook demografie, huisvesting, milieu, mobiliteit, toerisme en cultuur aan bod.
Publicatiedatum
Januari 2009
Publicatietype
Rapport
Thema's
Statistieken , Algemeen beeld Vlaanderen