Het vademecum brengt de problematiek van invasieve uitheemse planten in Vlaanderen onder de aandacht en moedigt een correct beheer aan. Op die manier kan de overlast door invasieve exoten aangepakt worden om zo, samen met doelgroepen en sectoren, te komen tot meer inheemse natuur. Het maakt deel uit van een reeks vademecums die het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt ter ondersteuning van groenbeheerders.
Er is geen digitale versie beschikbaar voor deze publicatie.

Bestel per post

De prijs bedraagt €67,00 (exclusief verzendkosten €8,00).

Publicatiedatum
Oktober 2014
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Natuur en bos