Gedaan met laden. U bevindt zich op: Technisch vademecum bomen. Harmonisch park- en groenbeheer

Technisch vademecum bomen. Harmonisch park- en groenbeheer

Leidraad
augustus 2008
Agentschap voor Natuur en Bos
Het vademecum is bestemd voor beheerders van parken en openbaar groen die geconfronteerd worden met bomen in alle mogelijke vormen. Er wordt kort ingegaan op enkele beleidsmatige aspecten, maar het vademecum is in de eerste plaats een werkinstrument waarin de beheerder een antwoord vindt op al zijn technische vragen bij het beheer van het bomenbestand. Het bevat richtlijnen voor een goed onderbouwd bomenbeheer dat het welzijn van de boom zo veel mogelijk verzoent met de menselijke eisen die eraan worden gesteld. Alle stellingen en richtlijnen worden uitgebreid onderbouwd, zodat een beheerder niet alleen weet hoe een bepaalde ingreep moet gebeuren, maar ook waarom.
Publicatiedatum
Augustus 2008
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Natuur en bos