Advies over het voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 28, 30 en 35 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap.
Publicatiedatum
Juli 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Gelijke kansen arbeidsmarkt