Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tienpuntenplan voor economische migratie. Advies SERV

Tienpuntenplan voor economische migratie. Advies SERV

In het advies formuleren de sociale partners tien aanbevelingen om het beleid betreffende economische migratie in Vlaanderen efficiënter en effectiever te maken. Het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod en het verhogen van de werkzaamheid en werkbaarheid vraagt een meersporenaanpak waarbij gelijktijdig op meerdere aspecten wordt gewerkt: inzetten op een verhoging van de arbeidsparticipatie van het al aanwezige arbeidspotentieel, de arbeidsmigratie vanuit andere EU-landen in goede banen leiden; en complementair hieraan, ten aanzien van de immigratie uit de derde landen, een economisch migratiebeleid voeren dat voldoende afgestemd is op de specifieke noden van de Vlaamse arbeidsmarkt.
Publicatiedatum
December 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving werk , Arbeidsmarkt