Voor de Vlaamse economie is de toelevering van intermediaire goederen en diensten uit het eigen gewest en het buitenland belangrijker voor de productie dan de invoer uit de andere gewesten. De primaire en bouwsector maken vooral gebruik van Vlaamse intermediaire goederen en diensten. De industrie is meer internationaal georiënteerd, en dan vooral de 'aardolieraffinage' en de 'productie van motorvoertuigen'. De quartaire sector is zeer arbeidsintensief. Dat alles valt af te lezen uit de nieuwe (interregionale) input-outputtabel.
Publicatiedatum November 2015
Publicatietype Statistieken
Thema's Economie
Auteur(s) Thierry Vergeynst
Reeks SVR-St@ts 2015/14