Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toevoeging van ijsschaatsen aan de Topsporttakkenlijst. Advies SARC

Toevoeging van ijsschaatsen aan de Topsporttakkenlijst. Advies SARC

Advies van de SARC-Vlaamse Sportraad over het voorontwerp van besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017. Dit besluit betreft de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport.
Publicatiedatum
Juni 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Sport