Dankzij intensieve teeltmethodes, moderne productiesystemen en kwaliteitsvolle producten leggen tomatenbedrijven sterke bedrijfsresultaten voor. Warmte-krachtkoppeling, productdiversificatie, assimilatiebelichting en jaarrond productie spelen hierin een belangrijke rol. Dat blijkt uit de resultaten van een studie over de tomatenteelt in Vlaanderen.
Publicatiedatum
Januari 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Landbouwbedrijven