Vlaanderen heeft zich ten volle geëngageerd in de Europese Lissabon-ambitie en de recente Europa 2020 doelstellingen om de 3% O&O-norm te realiseren. Ter ondersteuning van deze beleidsoptie, is een continue opvolging van de O&O-uitgaven aan de hand van recent en internationaal vergelijkbaar cijfermateriaal nodig. De nota levert de meest recente, doch voorlopige, beschikbare cijfers over de totale O&O-uitgaven in Vlaanderen.
Publicatiedatum
Juni 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Wetenschappelijk onderzoek