In de monitoring van de bestedingen van O&O in Vlaanderen is de ‘O&O’- intensiteit een belangrijke indicator: het percentage van het bruto binnenlands product van een land of een regio dat besteed wordt aan O&O-uitgaven. Via het Innovatiepact in 2003 en later diverse malen herbevestigd, is de Vlaamse doelstelling het besteden van 3% van het regionaal bbp aan O&O. Op basis van de meest recente gegevens - opgevraagd via enquêtes in 2018 voor de bestedingsjaren 2016 en 2017 en verwerkt in 2019 - bedraagt die intensiteit voor 2017 2,89% van het bbp.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Innovatie
Auteur(s)
Koenraad Debackere, Machteld Hoskens, Wytse Joosten, Laura Verheyden, Peter Viaene