Het trajectboekje is een werkinstrument voor de toekomstige hoofdanimator in het jeugdwerk. Hij of zij gebruikt het boekje tijdens het hele traject dat nodig is om het attest van 'hoofdanimator in het jeugdwerk' te behalen: tijdens de cursus, tijdens de stage, en bij de eindevaluatie.
Publicatiedatum
Oktober 2020
Publicatietype
Gids
Thema's
Jeugd
Doelgroep
Jongeren