Gedaan met laden. U bevindt zich op: Transitieprioriteit De transitie naar de circulaire economie doorzetten. Vlaanderen circulair. Startnota

Transitieprioriteit De transitie naar de circulaire economie doorzetten. Vlaanderen circulair. Startnota

Beleidsdocument
februari 2017
Vlaamse Regering 2014-2019
Op 24 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘de transitie naar de circulaire economie doorzetten’' goed. Vandaag weten we dat de hoge energievraag voor een groot deel verscholen zit in de manier waarop we met materialen omspringen. Het vraagt een transitie naar een koolstofarme economie om klimaatverandering tegen te gaan en een transitie naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen niet telkens opnieuw uit de aarde moeten worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de Vlaamse Regering in maart 2016 heeft voorgesteld. Die strategie richt zich op het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt. Er werden zeven transitieprioriteiten bepaald die noodzakelijk zijn om een omslag richting 2050 te maken. De transities zijn structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Per transitieprioriteit wordt een startnota met een plan van aanpak opgemaakt.
Publicatiedatum
Februari 2017
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Economisch beleid , Klimaat , Toekomstvisie
Auteur(s)
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 2014-2019