Op 30 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘Zorgen voor een energietransitie' goed. De energietransitie moet begrepen worden als het omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem met een energievraag dat voor zijn energievoorziening zo veel mogelijk steunt op hernieuwbare energiebronnen en andere koolstofarme technologieën. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de Vlaamse Regering in maart 2016 heeft voorgesteld. Die strategie richt zich op het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt. Er werden zeven transitieprioriteiten bepaald die noodzakelijk zijn om een omslag richting 2050 te maken. De transities zijn structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Per transitieprioriteit wordt een startnota met een plan van aanpak opgemaakt.
Publicatiedatum Juni 2017
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Energiebeleid , Toekomstvisie
Auteur(s) Lydia Peeters, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 2014-2019

Vorige edities