De Vlaamse Regering wil meer mensen aan het werk. Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken, wil Vlaanderen elk talent benutten, inclusief personen uit kwetsbare groepen met een minder sterke positie op de arbeidsmarkt. In het rapport wordt de arbeidsmarktpositie van verschillende kwetsbare groepen geschetst aan de hand van hun werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, transities van werkloosheid naar werk en hun opleidingsdeelname. Waar relevant, worden de cijfers ook meer in de diepte geanalyseerd. Uit dit rapport blijkt dat enkele groepen die het voor de coronacrisis al moeilijker hadden op de arbeidsmarkt, zoals de jongeren en de personen met een migratieachtergrond, de impact van de coronacrisis ook meer voelden. Andere groepen, zoals de 55-plussers, bleken crisisbestendiger.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Sociale economie , Toegang tot de arbeidsmarkt

Vorige edities