Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tussentijdse evaluatie van het strategisch plan de Vlaming leeft gezonder in 2025

Tussentijdse evaluatie van het strategisch plan de Vlaming leeft gezonder in 2025

Rapport
oktober 2022
Agentschap Zorg en Gezondheid
De gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ werd in 2018 goedgekeurd door het Vlaams Parlement met als doel de burger tegen 2025 gezonder te helpen leven door het voeren van een preventief gezondheidsbeleid voor de thema’s ‘Voeding, Beweging, Tabak, Alcohol en Drugs’. Om dit concreter te maken werd een strategisch plan opgesteld met subdoelstellingen, preventiestrategieën en voorbeelden van acties. Belangrijke uitgangspunten zijn settinggericht werken, ‘Health in All Policies’, terreinwerk en het streven naar meer gezondheidsgelijkheid. In 2022 werd het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ tussentijds geëvalueerd aan de hand van de beschikbare gegevens en indicatoren.
Publicatiedatum
Oktober 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid , Gezondheid - algemeen