Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tweede Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan

Tweede Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan

Het Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan is één van de beleidsinstrumenten voor een duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid. Het moet minstens de behoefte aan minerale grondstoffen van Vlaanderen, zijnde klei, leem en vul- en bouwzanden onderbouwd bepalen en vervolgens aangeven welke pistes gevolgd moeten worden om de grondstoffenbevoorrading duurzaam te verzekeren, gebaseerd op ontwikkelingsperspectieven van minimaal 25 jaar en met acties voor de komende 5 jaar. Het tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan, AOD 2, werd op 19 december 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en actualiseert de inhoud van het eerste plan uit 2008.
Publicatiedatum
December 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Ondergrond en delfstoffen , Ondergrond en natuurlijke rijkdommen