Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tweemeting jeugdbeleid in lokale besturen. Lokaal jeugdbeleid in de context van de meerjarenplanning

Tweemeting jeugdbeleid in lokale besturen. Lokaal jeugdbeleid in de context van de meerjarenplanning

Onderzoeksrapport
juli 2021
Departement Cultuur, Jeugd en Media
In die tweemeting werd het jeugdbeleid in de Vlaamse lokale besturen onder het meerjarenplan (MJP) 2020-2025 geanalyseerd. We bekeken de rol en tevredenheid van drie kernactoren in het jeugdbeleid, met name de jeugdambtenaren, de schepenen voor jeugd en de jeugdraadvoorzitters. We bespraken elementen uit het planproces, de opmaak en de uitvoering, bijsturing en opvolging van het jeugdbeleid onder het huidige meerjarenplan. We onderzochten eveneens de inspraak en participatie van kinderen en jongeren via de jeugdraad, andere lokale initiatieven, of het concept Kindvriendelijke Steden en Gemeenten. Op basis van de bevindingen werden aanbevelingen geformuleerd voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. De tweemeting werd uitgevoerd door het Instituut voor de Overheid (KULeuven) en begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM), Bataljong, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Daarnaast zetelen in de stuurgroep ook individuele jeugdambtenaren uit de lokale besturen.
Publicatiedatum
Juli 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Jeugd
Auteur(s)
Ellen Fobé, Annie Hondeghem, Mattias Stepman
Doelgroep
Lokale besturen