Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitvoering monitoring van het natuurinrichtingsproject Noordduinen. Vastleggen van de biotische uitgangssituatie (jaar -1)

Uitvoering monitoring van het natuurinrichtingsproject Noordduinen. Vastleggen van de biotische uitgangssituatie (jaar -1)

Onderzoeksrapport
mei 2008
Vlaamse Landmaatschappij
In het kader van voorliggende studieopdracht werd de uitgangssituatie vastgelegd (T-1: één jaar voor de werken) voor het natuurinrichtingsproject Noordduinen. In voorliggend rapport worden alle resultaten voor vegetatie, sprinkhanen en vogels besproken.
Publicatiedatum
Mei 2008
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en milieu
Auteur(s)
Gert Arijs, Mieke Deconinck, Pieter Hendrickx, Jorg Lambrechts
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, Lokale besturen, Natuur- en milieuverenigingen