Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitvoering van het kwaliteitsdecreet WVG voor wat betreft het belanghebbendenoverleg. Advies Vlaamse Raad WVG

Uitvoering van het kwaliteitsdecreet WVG voor wat betreft het belanghebbendenoverleg. Advies Vlaamse Raad WVG

Beleidsadvies
februari 2024
Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - WVG
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 mei 2023 over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de organisatie van het belanghebbendenoverleg.
Publicatiedatum
Februari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Welzijn, gezondheid en gezin
Doelgroep
Ruim publiek