Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Beleidsdocument
oktober 2016
OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein en zet in op afvalpreventie, hergebruik van materialen en materiaalkringlopen. De doelstelling is om zo weinig mogelijk restafval van gezinnen en bedrijven te verbranden of te storten. Vlaanderen pakt met dit plan ook het zwerfvuil aan.
Publicatiedatum
Oktober 2016
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Afval
Doelgroep
Ruim publiek, Personeelsleden van de Vlaamse overheid, Lokale besturen, Bedrijven