Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitwerking mobiliteitscentrale. Conceptnota

Uitwerking mobiliteitscentrale. Conceptnota

Beleidsdocument
mei 2019
Vlaamse Regering 2014-2019
Een van de uitgangspunten in het Decreet Basisbereikbaarheid van 3 april 2019 is dat het aanbod van openbaar vervoer deel uitmaakt van het totale mobiliteitsnetwerk. Om dit goed en kostenefficiënt te organiseren, is er nood aan een overkoepelende mobiliteitsregie, onafhankelijk aan de modus. De operationele regiefunctie voor het Vervoer op Maat wordt als volgt georganiseerd: een mobiliteitscentrale staat in voor het plannen, boeken en betalen van ritten. De centrale verschaft informatie over alle openbaarvervoerdiensten, analyseert de vervoersvragen en mobiliteitsmogelijkheden van de gebruiker en verwijst desgevallend door. Vervoeraanvragen voor ritten worden verzameld, efficiënt gepland en vervolgens uitgezet bij één of meerdere vervoerders of vervoerdiensten. Bedoeling is te evolueren naar Mobility as a Service (MaaS): een aanbod van verschillende mobiliteitsdiensten (zowel privaat als publiek) waarbij op maat gemaakte geïntegreerde reismogelijkheden via één digitaal platform met real-time multimodale informatie worden aangeboden, inclusief boeking en betaling.
Publicatiedatum
Mei 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken
Auteur(s)
Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn 2014-2019