Het vademecum kadert binnen het Harmonisch Park- en Groenbeheer en spitst zich toe op de integrale toegankelijkheid van parken. Het bevat richtlijnen om een park beter toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. Het gaat daarbij niet om de juridische toegankelijkheid, maar om de bereikbaarheid, de betreedbaarheid en de bruikbaarheid van het park voor iedereen.
Publicatiedatum
Augustus 2006
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Natuur en bos