De coronapandemie leidde tot een onzekere en verwarrende periode in het onderwijs. De onderwijsinspectie besliste daarom om in het schooljaar 2020-2021 geen doorlichtingen te organiseren binnen het volwassenenonderwijs, maar koos ervoor om door middel van een impactonderzoek een actueel en accuraat zicht te krijgen op de stand van zaken in het volwassenenonderwijs en om eventueel grote verschillen tussen de centra te detecteren.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Onderwijsinspectie , Volwassenenonderwijs