Gedaan met laden. U bevindt zich op: Van knelpunt tot speerpunt. Leesmotivatie in de Vlaamse lerarenopleidingen. Eindrapport

Van knelpunt tot speerpunt. Leesmotivatie in de Vlaamse lerarenopleidingen. Eindrapport

Dit onderzoek wil inzicht geven in de manier waarop en de mate waarin de Vlaamse lerarenopleidingen leesbevordering integreren in hun onderwijsvisie, curricula en onderwijspraktijk. Daartoe werden lerarenopleiders van elf hogescholen en vier universiteiten in Vlaanderen bevraagd via een gestandaardiseerde lijst van open vragen over drie thema’s: stand van zaken, knelpunten en voorstellen. De vragenlijst kwam tot stand in samenspraak met de opdrachtgevers: het Vlaams Fonds voor de Letteren, CANON Cultuurcel en Iedereen Leest. De respons werd verzameld via invulformulieren, interviews en focusgesprekken, en de verkregen data werden volgens een kwalitatieve methode geanalyseerd.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Januari 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Werken in het onderwijs
Auteur(s)
Jan T' Sas
Opmerking

Kortlopend onderzoek uitgegeven door de Universiteit Antwerpen in opdracht van het Vlaams Fonds voor de Letteren, Iedereen Leest en CANON Cultuurcel.