De brochure is gericht op ouders van een gendervariant kind. Hiermee bedoelen we kinderen die in hun gedrag, uiterlijk en/of innerlijke genderbeleving niet doen of zijn zoals de maatschappij standaard van een jongen of meisje verwacht. De brochure geeft per leeftijdsfase achtergrondinformatie over de (gender)ontwikkeling van kinderen, en reikt concrete tips aan over wat je als ouder kan doen om je kind hierin te begeleiden en te ondersteunen.
Publicatiedatum November 2018
Publicatietype Brochure
Thema's Armoede
Auteur(s) Transgender Infopunt, Gaia Van Cauwenberg, Judith Van Schuylenbergh & Joz Motmans