Sinds 1 september 2007 gelden nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor ICT in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Eén van deze eindtermen slaat op het veilig, verantwoord en doelmatig gebruik van ICT. De publicatie is bedoeld als ondersteuning voor scholen zodat zij op een veilige manier de vele didactische mogelijkheden die ICT biedt, kunnen gebruiken. De brochure bevat actuele informatie, concrete tips, lesmateriaal en richtlijnen over veilig ICT-gebruik op school. De bundel is bedoeld voor leraren, directies én ICT-coördinatoren. Door de thematische ordening kunt u elk hoofdstuk apart lezen. Stukken over de schoolwebsite en de beveiliging van netwerken tegen virussen zijn allicht interessanter voor de ICT-coördinator, terwijl hoofdstukken over gezond computergebruik en schadelijke inhouden op internet voor iedereen interessant zijn. Deze publicatie bevat ook een cd-rom met een aantal filmpjes, lespakketten en aanvullende informatiebronnen.
Publicatiedatum
September 2007
Publicatietype
Brochure
Thema's
Secundair onderwijs , Hoger onderwijs , Basisonderwijs , ICT in het onderwijs